Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

>>

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục Chương 0016

Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục Chương 0016

data/0/.txt

Giới Thiệu Truyện Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Hắn là một vị giảng viên đại học trẻ tuổi, hắn còn là tu chân giả trong lúc vô tình có được truyền thừa Thượng Cổ Ngũ Đế chân kinh, tu luyện đại hỗn độn Ngũ Hành tâm pháp.

Hắn ẩn cư đại học dạy người, tác phong hành sự của hắn biết điều…