Trang Chủ / / Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

Giới Thiệu Truyện Vũ Luyện Điên Phong

“Đỉnh cao nhất của võ đạo, chính là cô độc , là tịch mịch, là đằng đẵng miệt mài, cao xứ bất thắng hàn.
Sống trong nghịch cảnh, phát triển trong tuyệt địa, bất khuất không bỏ cuộc, mới có thể phá vỡ được cực đạo của võ thuật.
Dương Khai- đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các , kiêm gã quét rác, sai vặt, vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng.”

Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ danh thiên hạ, vì sao mà một tên hàu sai vặt lại chiếm được những mỹ nữ sắc nước hương trời trong thiên hạ???

“VŨ LUYỆN ĐIÊN PHONG” thể loại: Đông phương huyền huyễn,tác giả Mạc Mặc, là bộ truyện mới, không chỉ với nhóm mà cũng là thể loại mới trong 4r mình.

Những màn pk máu lửa, mỹ nữ như mây, truyện ko yy tự sướng quá cao não tàn các tình tiết hợp lý. Mời các bác cùng đón đọc!

Danh Sách Chap Vũ Luyện Điên Phong

 
0001 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0001
0002 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0002
0003 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0003
0004 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0004
0005 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0005
0006 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0006
0007 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0007
0008 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0008
0009 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0009
0010 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0010
0011 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0011
0012 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0012
0013 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0013
0014 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0014
0015 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0015
0016 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0016
0017 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0017
0018 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0018
0019 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0019
0020 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0020
0021 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0023
0022 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0024
0023 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0021
0024 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0022
0025 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0025
0026 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0026
0027 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0027
0028 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0028
0029 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0029
0030 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0030
0031 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0031
0032 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0032
0033 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0033
0034 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0034
0035 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0035
0036 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0036
0037 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0037
0038 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0038
0039 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0039
0040 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0040
0041 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0041
0042 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0042
0043 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0043
0044 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0044
0045 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0045
0046 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0046
0047 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0047
0048 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0048
0049 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0049
0050 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0050
0051 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0051
0052 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0052
0053 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0053
0054 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0054
0055 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0055
0056 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0056
0057 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0057
0058 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0058
0059 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0059
0060 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0060
0061 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0061
0062 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0062
0063 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0063
0064 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0064
0065 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0065
0066 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0066
0067 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0067
0068 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0068
0069 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0069
0070 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0070
0071 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0071
0072 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0072
0073 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0073
0074 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0074
0075 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0075
0076 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0076
0077 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0077
0078 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0078
0079 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0079
0080 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0080
0081 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0081
0082 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0082
0083 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0083
0084 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0084
0085 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0085
0086 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0086
0087 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0087
0088 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0088
0089 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0089
0090 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0090
0091 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0091
0092 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0092
0093 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0093
0094 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0094
0095 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0095
0096 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0096
0097 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0097
0098 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0098
0099 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0099
0100 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0099
0101 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0100
0102 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0100
0103 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0101
0104 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0102
0105 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0103
0106 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0104
0107 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0105
0108 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0106
0109 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0107
0110 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0108
0111 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0109
0112 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0110
0113 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0111
0114 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0112
0115 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0113
0116 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0114
0117 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0115
0118 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0116
0119 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0117
0120 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0118
0121 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0119
0122 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0120
0123 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0121
0124 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0122
0125 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0123
0126 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0124
0127 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0125
0128 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0126
0129 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0127
0130 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0128
0131 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0129
0132 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0130
0133 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0131
0134 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0132
0135 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0133
0136 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0134
0137 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0135
0138 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0136
0139 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0137
0140 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0138
0141 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0139
0142 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0140
0143 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0141
0144 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0142
0145 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0143
0146 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0144
0147 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0145
0148 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0146
0149 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0147
0150 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0148
0151 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0149
0152 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0150
0153 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0151
0154 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0152
0155 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0153
0156 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0154
0157 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0155
0158 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0156
0159 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0157
0160 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0158
0161 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0159
0162 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0160
0163 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0161
0164 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0162
0165 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0163
0166 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0164
0167 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0165
0168 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0166
0169 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0167
0170 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0168
0171 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0169
0172 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0170
0173 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0171
0174 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0172
0175 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0173
0176 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0174
0177 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0175
0178 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0176
0179 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0177
0180 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0178
0181 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0179
0182 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0180
0183 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0181
0184 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0182
0185 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0183
0186 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0184
0187 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0185
0188 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0186
0189 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0187
0190 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0188
0191 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0189
0192 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0190
0193 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0191
0194 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0192
0195 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0193
0196 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0194
0197 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0195
0198 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0196
0199 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0197
0200 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0198
0201 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0199
0202 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0200
0203 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0201
0204 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0202
0205 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0203
0206 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0204
0207 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0205
0208 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0206
0209 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0207
0210 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0208
0211 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0209
0212 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0210
0213 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0211
0214 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0212
0215 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0213
0216 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0214
0217 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0215
0218 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0216
0219 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0217
0220 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0218
0221 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0219
0222 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0220
0223 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0221
0224 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0222
0225 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0224
0226 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0223
0227 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0226
0228 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0225
0229 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0228
0230 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0227
0231 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0230
0232 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0229
0233 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0232
0234 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0231
0235 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0234
0236 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0233
0237 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0236
0238 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0235
0239 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0240
0240 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0239
0241 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0238
0242 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0237
0243 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0244
0244 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0243
0245 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0242
0246 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0241
0247 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0246
0248 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0245
0249 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0248
0250 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0247
0251 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0250
0252 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0249
0253 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0252
0254 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0251
0255 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0254
0256 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0253
0257 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0256
0258 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0255
0259 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0258
0260 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0257
0261 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0260
0262 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0259

Chú Ý

Tất cả truyện do Website đăng tải đều được thu thập và tổng hợp từ các nguồn lưu trữ trên mạng khác nhau, nếu các bạn phát hiện các truyện có nội dung không lành mạnh,phản động và vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email zznamkiem@gmail.com chúng tôi sẽ sớm chỉnh sửa và xóa bỏ các trường hợp xấu.
Chân Thành Cảm Ơn,