Tìm Nhiều :Đô Rê MonEchi
>>

Vũ Luyện Điên Phong

Đọc Truyện "Vũ Luyện Điên Phong"

 ( 262 Chap , Lượt Xem, Mới Nhất : Chương 0259)
Chia Sẻ

Giới Thiệu Truyện Vũ Luyện Điên Phong

“Đỉnh cao nhất của võ đạo, chính là cô độc , là tịch mịch, là đằng đẵng miệt mài, cao xứ bất thắng hàn.
Sống trong nghịch cảnh, phát triển trong tuyệt địa, bất khuất không bỏ cuộc, mới có thể phá vỡ được cực đạo của võ thuật.
Dương Khai- đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các , kiêm gã quét rác, sai vặt, vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng.”

Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ danh thiên hạ, vì sao mà một tên hàu sai vặt lại chiếm được những mỹ nữ sắc nước hương trời trong thiên hạ???

“VŨ LUYỆN ĐIÊN PHONG” thể loại: Đông phương huyền huyễn,tác giả Mạc Mặc, là bộ truyện mới, không chỉ với nhóm mà cũng là thể loại mới trong 4r mình.

Những màn pk máu lửa, mỹ nữ như mây, truyện ko yy tự sướng quá cao não tàn các tình tiết hợp lý. Mời các bác cùng đón đọc!

Danh sách Cháp Vũ Luyện Điên Phong

 
0001 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0001 Tải Về máy
0002 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0002 Tải Về máy
0003 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0003 Tải Về máy
0004 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0004 Tải Về máy
0005 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0005 Tải Về máy
0006 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0006 Tải Về máy
0007 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0007 Tải Về máy
0008 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0008 Tải Về máy
0009 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0009 Tải Về máy
0010 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0010 Tải Về máy
0011 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0011 Tải Về máy
0012 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0012 Tải Về máy
0013 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0013 Tải Về máy
0014 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0014 Tải Về máy
0015 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0015 Tải Về máy
0016 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0016 Tải Về máy
0017 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0017 Tải Về máy
0018 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0018 Tải Về máy
0019 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0019 Tải Về máy
0020 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0020 Tải Về máy
0021 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0023 Tải Về máy
0022 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0024 Tải Về máy
0023 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0021 Tải Về máy
0024 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0022 Tải Về máy
0025 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0025 Tải Về máy
0026 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0026 Tải Về máy
0027 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0027 Tải Về máy
0028 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0028 Tải Về máy
0029 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0029 Tải Về máy
0030 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0030 Tải Về máy
0031 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0031 Tải Về máy
0032 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0032 Tải Về máy
0033 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0033 Tải Về máy
0034 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0034 Tải Về máy
0035 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0035 Tải Về máy
0036 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0036 Tải Về máy
0037 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0037 Tải Về máy
0038 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0038 Tải Về máy
0039 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0039 Tải Về máy
0040 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0040 Tải Về máy
0041 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0041 Tải Về máy
0042 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0042 Tải Về máy
0043 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0043 Tải Về máy
0044 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0044 Tải Về máy
0045 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0045 Tải Về máy
0046 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0046 Tải Về máy
0047 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0047 Tải Về máy
0048 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0048 Tải Về máy
0049 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0049 Tải Về máy
0050 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0050 Tải Về máy
0051 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0051 Tải Về máy
0052 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0052 Tải Về máy
0053 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0053 Tải Về máy
0054 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0054 Tải Về máy
0055 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0055 Tải Về máy
0056 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0056 Tải Về máy
0057 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0057 Tải Về máy
0058 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0058 Tải Về máy
0059 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0059 Tải Về máy
0060 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0060 Tải Về máy
0061 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0061 Tải Về máy
0062 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0062 Tải Về máy
0063 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0063 Tải Về máy
0064 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0064 Tải Về máy
0065 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0065 Tải Về máy
0066 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0066 Tải Về máy
0067 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0067 Tải Về máy
0068 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0068 Tải Về máy
0069 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0069 Tải Về máy
0070 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0070 Tải Về máy
0071 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0071 Tải Về máy
0072 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0072 Tải Về máy
0073 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0073 Tải Về máy
0074 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0074 Tải Về máy
0075 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0075 Tải Về máy
0076 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0076 Tải Về máy
0077 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0077 Tải Về máy
0078 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0078 Tải Về máy
0079 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0079 Tải Về máy
0080 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0080 Tải Về máy
0081 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0081 Tải Về máy
0082 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0082 Tải Về máy
0083 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0083 Tải Về máy
0084 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0084 Tải Về máy
0085 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0085 Tải Về máy
0086 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0086 Tải Về máy
0087 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0087 Tải Về máy
0088 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0088 Tải Về máy
0089 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0089 Tải Về máy
0090 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0090 Tải Về máy
0091 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0091 Tải Về máy
0092 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0092 Tải Về máy
0093 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0093 Tải Về máy
0094 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0094 Tải Về máy
0095 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0095 Tải Về máy
0096 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0096 Tải Về máy
0097 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0097 Tải Về máy
0098 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0098 Tải Về máy
0099 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0099 Tải Về máy
0100 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0099 Tải Về máy
0101 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0100 Tải Về máy
0102 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0100 Tải Về máy
0103 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0101 Tải Về máy
0104 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0102 Tải Về máy
0105 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0103 Tải Về máy
0106 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0104 Tải Về máy
0107 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0105 Tải Về máy
0108 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0106 Tải Về máy
0109 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0107 Tải Về máy
0110 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0108 Tải Về máy
0111 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0109 Tải Về máy
0112 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0110 Tải Về máy
0113 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0111 Tải Về máy
0114 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0112 Tải Về máy
0115 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0113 Tải Về máy
0116 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0114 Tải Về máy
0117 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0115 Tải Về máy
0118 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0116 Tải Về máy
0119 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0117 Tải Về máy
0120 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0118 Tải Về máy
0121 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0119 Tải Về máy
0122 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0120 Tải Về máy
0123 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0121 Tải Về máy
0124 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0122 Tải Về máy
0125 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0123 Tải Về máy
0126 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0124 Tải Về máy
0127 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0125 Tải Về máy
0128 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0126 Tải Về máy
0129 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0127 Tải Về máy
0130 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0128 Tải Về máy
0131 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0129 Tải Về máy
0132 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0130 Tải Về máy
0133 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0131 Tải Về máy
0134 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0132 Tải Về máy
0135 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0133 Tải Về máy
0136 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0134 Tải Về máy
0137 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0135 Tải Về máy
0138 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0136 Tải Về máy
0139 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0137 Tải Về máy
0140 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0138 Tải Về máy
0141 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0139 Tải Về máy
0142 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0140 Tải Về máy
0143 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0141 Tải Về máy
0144 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0142 Tải Về máy
0145 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0143 Tải Về máy
0146 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0144 Tải Về máy
0147 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0145 Tải Về máy
0148 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0146 Tải Về máy
0149 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0147 Tải Về máy
0150 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0148 Tải Về máy
0151 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0149 Tải Về máy
0152 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0150 Tải Về máy
0153 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0151 Tải Về máy
0154 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0152 Tải Về máy
0155 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0153 Tải Về máy
0156 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0154 Tải Về máy
0157 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0155 Tải Về máy
0158 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0156 Tải Về máy
0159 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0157 Tải Về máy
0160 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0158 Tải Về máy
0161 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0159 Tải Về máy
0162 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0160 Tải Về máy
0163 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0161 Tải Về máy
0164 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0162 Tải Về máy
0165 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0163 Tải Về máy
0166 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0164 Tải Về máy
0167 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0165 Tải Về máy
0168 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0166 Tải Về máy
0169 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0167 Tải Về máy
0170 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0168 Tải Về máy
0171 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0169 Tải Về máy
0172 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0170 Tải Về máy
0173 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0171 Tải Về máy
0174 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0172 Tải Về máy
0175 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0173 Tải Về máy
0176 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0174 Tải Về máy
0177 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0175 Tải Về máy
0178 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0176 Tải Về máy
0179 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0177 Tải Về máy
0180 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0178 Tải Về máy
0181 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0179 Tải Về máy
0182 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0180 Tải Về máy
0183 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0181 Tải Về máy
0184 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0182 Tải Về máy
0185 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0183 Tải Về máy
0186 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0184 Tải Về máy
0187 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0185 Tải Về máy
0188 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0186 Tải Về máy
0189 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0187 Tải Về máy
0190 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0188 Tải Về máy
0191 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0189 Tải Về máy
0192 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0190 Tải Về máy
0193 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0191 Tải Về máy
0194 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0192 Tải Về máy
0195 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0193 Tải Về máy
0196 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0194 Tải Về máy
0197 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0195 Tải Về máy
0198 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0196 Tải Về máy
0199 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0197 Tải Về máy
0200 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0198 Tải Về máy
0201 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0199 Tải Về máy
0202 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0200 Tải Về máy
0203 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0201 Tải Về máy
0204 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0202 Tải Về máy
0205 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0203 Tải Về máy
0206 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0204 Tải Về máy
0207 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0205 Tải Về máy
0208 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0206 Tải Về máy
0209 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0207 Tải Về máy
0210 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0208 Tải Về máy
0211 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0209 Tải Về máy
0212 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0210 Tải Về máy
0213 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0211 Tải Về máy
0214 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0212 Tải Về máy
0215 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0213 Tải Về máy
0216 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0214 Tải Về máy
0217 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0215 Tải Về máy
0218 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0216 Tải Về máy
0219 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0217 Tải Về máy
0220 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0218 Tải Về máy
0221 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0219 Tải Về máy
0222 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0220 Tải Về máy
0223 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0221 Tải Về máy
0224 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0222 Tải Về máy
0225 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0224 Tải Về máy
0226 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0223 Tải Về máy
0227 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0226 Tải Về máy
0228 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0225 Tải Về máy
0229 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0228 Tải Về máy
0230 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0227 Tải Về máy
0231 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0230 Tải Về máy
0232 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0229 Tải Về máy
0233 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0232 Tải Về máy
0234 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0231 Tải Về máy
0235 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0234 Tải Về máy
0236 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0233 Tải Về máy
0237 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0236 Tải Về máy
0238 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0235 Tải Về máy
0239 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0240 Tải Về máy
0240 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0239 Tải Về máy
0241 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0238 Tải Về máy
0242 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0237 Tải Về máy
0243 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0244 Tải Về máy
0244 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0243 Tải Về máy
0245 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0242 Tải Về máy
0246 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0241 Tải Về máy
0247 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0246 Tải Về máy
0248 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0245 Tải Về máy
0249 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0248 Tải Về máy
0250 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0247 Tải Về máy
0251 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0250 Tải Về máy
0252 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0249 Tải Về máy
0253 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0252 Tải Về máy
0254 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0251 Tải Về máy
0255 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0254 Tải Về máy
0256 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0253 Tải Về máy
0257 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0256 Tải Về máy
0258 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0255 Tải Về máy
0259 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0258 Tải Về máy
0260 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0257 Tải Về máy
0261 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0260 Tải Về máy
0262 Vũ Luyện Điên Phong Chương 0259 Tải Về máy

Từ Khóa Liên Quan

Bình Luận

Chú Ý Khi Đọc Truyện trên 178vn

Tất cả truyện do Website đăng tải đều được thu thập và tổng hợp từ các nguồn lưu trữ trên mạng khác nhau, nếu các bạn phát hiện các truyện có nội dung không lành mạnh,phản động và vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email zznamkiem@gmail.com chúng tôi sẽ sớm chỉnh sửa và xóa bỏ các trường hợp xấu.
Chân Thành Cảm Ơn,